Η Δράση

H παρoύσα δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “ReCOVer20”  το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και αποσκοπούσε στη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους με παιδιά δημοτικού για τον διαμοιρασμό θετικών εμπειριών που απορρέουν από τις στιγμές που βίωσαν κατά την περίοδο της καραντίνας. 

Το ψηφιακό μέσο που αξιοποιήθηκε είναι το διαδικτυακό λογισμικό Powtoon pro, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία ταινιών (video). Το Powtoon pro παρέχει ποικίλες επιλογές και δυνατότητες ως προς τη δημιουργία υλικού και τoν διαμοιρασμό αυτού σε κοινότητες.

Η δράση περιλάμβανε μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων. Συγκεκριμένα, το πρώτο βιωματικό εργαστήριο στόχευε στην εισαγωγή των παιδιών στο θέμα και ειδικότερα στα συναισθήματα που βίωσαν κατά την περίοδο της καραντίνας. Το δεύτερο και το τρίτο βιωματικό εργαστήριο επικεντρώθηκε στην εκμάθηση και αξιοποίηση του λογισμικού για τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους. Πιο αναλυτικά, μπορείτε να δείτε τις δημοσιεύσεις εδώ.

Κύριο θέμα των ταινιών μικρού μήκους αποτέλεσε η προβολή και ο διαμοιρασμός των θετικών στοιχείων που προέκυψαν και βίωσαν τα παιδιά κατά την περίοδο της καραντίνας. Θετικά στοιχεία αποτέλεσαν οι καινούριες γνώσεις που αποκόμισαν καθώς και οι νέες δεξιότητες που καλλιέργησαν. Ακόμη, θετικά στοιχεία περιλάμβαναν τις νέες ιδέες και αντιλήψεις που δημιούργησαν για τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους!


 Αναφορές παιδιών που συμμετείχαν στη δράση!

“Η ταινία μικρού μήκους που δημιούργησα με βοήθησε να καταλάβω ότι τελικά έκανα πράγματα και δεν καθόμουν πάνω στον καναπέ και να βλέπω συνέχεια τηλεόραση!”

Παιδί 1

“Αντί να λέμε η καραντίνα ήταν άσχημη, δεν περνούσαμε ωραία, μέσα στο βίντεο βάλαμε όλα τα θετικά που ούτε εμείς δεν τα ξέραμε!”

Παιδί 2

“Τα βιωματικά εργαστήρια με έκαναν να θυμηθώ τα πράγματα που έκανα στην καραντίνα και τα έγραψα. Προσπάθησα να θυμηθώ τα πράγματα που έκανα, τα ωραία στην καραντίνα!”

Παιδί 3