1ο Βιωματικό εργαστήριο – Έκφραση συναισθημάτων

Την Πέμπτη, 16/7/2020 πραγματοποιήθηκε το πρώτο βιωματικό εργαστήριο στο πλαίσιο του προγράμματος “ReCOVer20”, το οποίο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου!

Στόχος του πρώτου βιωματικού εργαστηρίου ήταν η εξωτερίκευση των συναισθημάτων των παιδιών πριν και κατά την περίοδο της καραντίνας. Συγκεκριμένα, κλήθηκαν να εκφράσουν τα συναισθήματά και να συζητήσουν τις σκέψεις τους γύρω από το πρώτο άκουσμα του κλεισίματος των σχολείων τους, καθώς και τα συναισθήματα που ένιωσαν και τις σκέψεις που έκαναν κατά τη διάρκεια της καραντίντας. Απώτερος σκοπός της δραστηριότητας ήταν η σύγκριση των δύο φάσεων, ούτως ώστε να διαφανούν τυχόν διαφορές και ομοιότητες. 

Μέσα από τον αναστοχασμό των παιδιών, προέκυψαν ποικίλες νέες εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν ή καλλιέργησαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ωθώντας τα παιδιά προς την αναγνώριση και της θετικής πτυχή της, κάνοντάς την εν τέλη, μια περίοδο η οποία ήταν προσοδοφόρα! Ακολούθως, έφτιαξαν μια εικονογραφημένη αφίσα αναπαριστώντας τις στιγμές αυτές.

Αυτές τις νέες εμπειρίες, γνώσεις, ιδέες και αντιλήψεις θα αξιοποιήσουν τα παιδιά για τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους στο τρίτο βιωματικό εργαστήριο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.