3ο Βιωματικό εργαστήριο – Δημιουργία ταινιών μικρού μήκους

Την Τρίτη, 21/7/2020 πραγματοποιηθηκε και το τελευταίο βιωματικό εργαστήριο στο πλαίσιο του προγράμματος “ReCOVer20”, το οποίο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου!

Κατά τη διάρκεια του τρίτου βιωματικού εργαστηρίου, τα παιδιά εργάστηκαν για τη δημιουργία των δικών τους ταινιών μικρού μήκους, αξιοποιώντας το λογισμικό “Powtoon pro”

Βασικό θέμα των ταινιών τους ήταν η προώθηση των νέων γνώσεων, εμπειριών, ιδεών και αντιλήψεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ώστε να προβάλουν και τα θετικά στοιχεία που προέκυψαν από την περίοδο εκείνη.

Τα παιδιά σε συνεργασία με την ομάδα τους και με ελάχιστη καθοδήγηση από τη συντονίστρια της δράσης, κατάφεραν να δημιουργήσουν διάφορες σκηνές αναπαράστασης, λέγοντας κάθε φορά μια δική τους ιστορία!

Οι ταινίες μικρού μήκους που έφτιαξαν τα παιδιά βρίσκονται διαθέσιμες εδώ.

Παράλληλα, να ευχαριστήσουμε τη Διευθύνουσα καθώς και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την όλη υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια της δράσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.